Zápis do letních kurzů je v plném proudu!

Oblíbené letní intenzivní kurzy se blíží! A to je dobře! :)

Intenzivní kurzy jsou oblíbené především proto, že za velmi krátkou dobu (pouhý jeden nebo dva týdny) uděláte obrovský posun ve své angličtině.

Studenti mají v intenzivních kurzech angličtinu kolem sebe každý den, prakticky neustále. Většinu času procvičují ve dvojících a věnují se skutečné komunikaci. Díky tomu se jim angličtina opravdu dostane "do krve". Někteří pokročilejší studenti začnou v angličtině i přemýšlet a některým se dokonce začnou zdát anglické sny!

Je to podobné, jako když odjedete do anglicky mluvící země. Tam také máte angličtinu okolo sebe každý den! Pojďte do toho v létě s námi a posuňte svoji angličtinu zase o úroveň výš! :)

Vždyť to znáte, cokoliv v životě chcete dělat dobře, musíte to dělat intenzivně :) Musíte to cvičit a trénovat nejlépe každý den :) Proto je intenzivní studium mnohonásobně účinnější!